Obrazci

V obrazcu za vpis je potrebno izpolniti vsa polja. Natisnenega in podpisanega prinesite svojemu trenerju, ga pošljite na naslov kluba ali ga pošljite na nkkrka1922@gmail.com.

V kolikor želi igralec zapustiti klub mora svojo namero na obrazcu za izpis nasloviti na naslov kluba.

Priložene datoteke:Osnovne informacije ob vpisu

 

 1. NK KRKA je nogometni klub, ki skrbi za športni in celostni razvoj svojih igralcev. Vpis v najmlajšo selekcijo (U06) predstavlja vključevanje otroka v šport in nogometno vadbo ter ponuja vsem otrokom (fantom in dekletom) enake možnosti in pogoje za delo in vadbo. Otroke želimo navdušiti za nogometno igro, jih seznaniti z pravili nogometne vzgoje in igre ter navajati na skupno delo ob spoštovanju reda in discipline ter prijateljstva.  
 2. Treningi potekajo na igriščih športnega parka Portoval.
 3. Razpored treningov se objavlja na www.nkkrka.si.  Ekipe U06, U07 trenirajo dvakrattedensko, U08 in U09 trenirajo trikrat na teden, U10 in U11 tri do štirikrat tedensko, ekipi U12 in U13 štirikrat. Selekcije U15, U17 in U19 trenirajo štirikrat do petkrat tedensko. Igralci ekip U17 in U19 v času priprav trenirajo pogosteje. Vse ekipe, razen U06 in U07 so vključene v redna tekmovanja MNZ Ljubljana oziroma NZS, na najvišjem nivoju mladinskega tekmovanja v Sloveniji.
 4. Mlajšim selekcijam do 14 leta v okviru strokovnega dela ponujamo tudi dodatno vadbo koordinacije in gimnastike, starejšim pa vadbo fitnessa ter individualno vadbo.
 5. Vsi trenerji v NK Krka imajo primerno trenersko izobrazbo ali so v postopku šolanja.
 6. Mesečna vadnina znaša 30 € (U06 in U07), 35 € (U08), 40 € (U09 do U17), 20 € (U19).
 7. Način plačila in druge podrobnosti so na voljo v Pravilniku o vadninah, ki je objavljen na spletni strani www.nkkrka.si/mladinski pogon.
 8. V klubu skrbimo za celostni razvoj vsakega igralca,strokovni svet vsakih šest mesecev ocenjuje napredek posameznega igralca.
 9. Igralci morajo trenerja obvestiti o vsakem športnem udejstvovanju, ki jih ne organizira klub (šolska tekmovanja, turnirji, nogometni kampi,…) ter dobiti njegovo dovoljenje.
 10. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše odsotnosti,…
 11. Vsak igralec NK Krka mora obvezno enkrat letno (pred začetkom nove sezone) opraviti zdravniški pregled pri klubskem zdravniku. Stroške pregleda krije vsak član sam.
 12. Igralcem se lahko na željo staršev pomaga pri ureditvi statusa športnika v srednji šoli.
 13. V vsaki tekmovalni sezoni je za vse člane kluba obvezen nakup enotne klubske opreme, ki postane last nogometaša.
 14. V primeru različnih poškodb in bolezni je to potrebno javiti trenerju in zdravniški službi.
 15. Dogajanje v klubu lahko spremljate tudi na spletni strani: www.nkkrka.si.
 16. V klubu deluje tudi Svet staršev kjer je vključen predstavnik staršev vsake selekcije in ima svetovalno vlogo znotraj kluba.
 17. Vse morebitne težave, nesporazumi in spori se rešujejo skupaj z nogometašem, trenerjem in predstavniki kluba.

   TRENINGI:

 1. Treningi potekajo v vsakem vremenu! (O morebitni odpovedi vas obvesti trener oz. tehnični vodja ekipe ali predstavnik staršev)!
 2. Staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen!
 3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena!
 4. Treningi okvirno trajajo 90 minut (U06 do U09 pa 60 – 75 minut)).
 5. Na vsakem treningu so obvezni ščitniki in žoga (do selekcije U11)!
 6. Napitke (zelo priporočljivo) lahko na igrišče prinašajo le v bidonih!
 7. Igralci morajo biti primerno oblečeni za trening (spremembe vremena).
 8. Igralci naj pridejo na trening v navadnih oblačilih in se na to v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.
 9. Igralci morajo biti vsaj 15 minut pred začetkom treninga že pripravljeni na vadbo.
 10. Igralci so dolžni sami skrbeti  tako na treningih kot tekmah za svoje stvari.
 11. Med treningom in tekmami ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci - razen v izjemnih primerih.
 12. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek.
 13. Treningi so obvezni. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti! 

   TEKME:

 1. Vsak igralec mora morebitno nepredvideno odsotnost takoj sporočiti trenerju.
 2. Na vse prvenstvene tekme od selekcije U10 do vključno selekcije U13, ki so oddaljene nad 40 km je načeloma organiziran avtobusni prevoz. Stroške prevoza krijejo starši. Za vse ostale tekme pa starši zagotavljajo prevoz sami. Skupen odhod in skupen prihod je na zbirnem mestu - praviloma vedno pred stadionom Portoval.
 3. Za selekcije U15 do U19 je organiziran prevoz s strani kluba. Ob daljših potovanjih je organizirana tudi prehrana.
 4. Na vseh tekmah morajo igralci nositi uradno klubsko opremo.
 5. Na tekmah je dovoljeno staršem le navijanje, ne pa tudi dajanje navodil igralcem ter neprimerno vedenje do nasprotne ekipe, funkcionarjev, sodnikov, staršev ali drugih gledalcev.
 6. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba.
 7. V ospredju je razvoj, vzgoja in napredek otrok ter igra. Rezultat mora biti posledica dela in osvojenega znanja. Zato bodo vsi, ki bodo spoštovali delo, red, disciplino in pripadnost klubu zmagovalci! Tudi tisti, ki ne bodo vrhunski nogometaši !
 8. Vrsta prijateljskih tekem in mednarodnih turnirjev v tujini prav tako izjemno dviguje kvaliteto dela in napredka. Zato so te aktivnosti sestavni del našega programa vsake selekcije. V mesecu juniju s selekcijami do 13 let sodelujemo na turnirju LIONS CUP v organizaciji Športnega društva LEV, na pomoč pa jim priskočimo tudi mi.

    DRUGO:

 1. Igralci selekcij od U09 do vključno U15 so dolžni opravljati tudi naloge pobiralcev žog na članskih tekmah.
 2. Izbor pobiralcev za posamezno tekmo pripravi trener.

KJE NAS NAJDETE:

Naslov: NOGOMETNI KLUB KRKA, Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto (Športni park Portoval)

Tel:                031 373 802            Splet: www.nkkrka.si       E-mail: info@nkkrka.si

Kontaktne osebe:

Stanislav Papež     (tehnični vodja):                                                 031 373 802

Željko Martinović   (vodja mladinskega šole)                                    040 246 228

Tomaž Dorniž         (pomočnik vodje mladinske šole)                       031 606 271

Damjan Zupančič   (predsednik sveta staršev):                                041 769 180

 

Dodatne informacije, kontaktne telefonske številke in elektronski naslovi vseh ostalih trenerjev in sodelavcev kluba najdete na spletni straniwww.nkkrka.si.

  

Željko Martinović,                                                                             Jože Berus,  predsednik

vodja ml. šole