Članarina / Vadnina

Vadnino so dolžni plačevati vsi igralci mladinskega pogona, ki trenirajo v Nogometnem klubu Krka. Igralec je upravičen do neplačila vadnine le v primeru, ko zaradi bolezni ali poškodbe ni treniral več kot mesec dni, je odsotnost pravočasno sporočil trenerju in je predložil zdravniško potrdilo.

Igralci, ki trenirajo v NK Krka in so posojeni v drug klub, plačujejo vadnino v NK Krka. lgralci, ki so vključeni v program nogometnih razredov in se šolajo izven Novega mesta, plačujejo vadnino v NK Krka, ne glede na to, koliko treningov opravijo tedensko s svojo selekcijo v NK Krka.

VIŠINA VADNINE

Vadnina vključuje organizacijo in izvedbo treningov ter klubske vadbene majice. Ostala obvezna osnovna oprema nogometaša (nogometni čevlji, trenirka, torba, ščitniki, »štucne«, …) ni zajeta v vadnini. Klub organizira nabavo tiste obvezne opreme, ki nosi klubski grb in logotip generalnega pokrovitelja.

Selekcija Letna vadnina Št. treningov / teden Meseci vadbe Število plačil Višina obroka / mesec
U6 - U8 350,00 € najmanj 2 10 10 35,00 €
U9 - U11 495,00 € najmanj 3 11 11 45,00 €
U12 - U17 600,00 € najmanj 4 12 12 50,00 €
U19 0,00 € najmanj 4 12 12 0,00 €


V letne aktivnosti sodijo tudi vse pripravljalne in prvenstvene tekme ter udeležba na turnirjih. Obveznost kluba je, da zagotovi treninge velja za čas, ko je treniranje možno zunaj. V času treniranja v dvoranah pa si klub pridržuje pravico, da treninge razporedi v skladu z možnostmi vadbe v razpoložljivih dvoranah.

NAČIN PLAČILA VADNINE

  • UPN položnica na do datuma zapadlosti (e-mail - priporočljivo)
  • Gotovinsko plačilo od 13. do 18. v mesecu za tekoči mesec na blagajni.

V primeru neplačila vadnine za tekoči mesec se neplačani znesek prenese v naslednji mesec. Če vadnina ni plačana 2 meseca, se igralcu poda pisni opomin pred prepovedjo treniranja in igranja tekem. Določi se zadnji rok plačila (največ 14 dni) in v kolikor stroški niso poravnani niti v tem roku, se igralcu do izvršitve plačila prepove treniranje in igranje tekem. Ob koncu vsakega tekmovalnega leta se pregleda plačila v pretekli sezoni. V primeru, da igralec vadnin nima poravnanih, do poplačila ne more pričeti z vadbo.

ZNIŽANE VADNINE

Družine, ki zaradi nizkih prihodkov ne zmorejo plačevati vadnine za igralca, lahko vložijo pisno vlogo za zmanjšano plačilo vadnine na Upravni odbor NK Krka. K pisni vlogi je potrebno priložiti dokazila o upravičenosti do znižanja: odločbo Centra za socialno delo, odločbo o znižanem plačilu šolske prehrane ali druga dokazila iz katerih je razviden upravičen razlog za znižanje plačila vadnine. Vlogo bo obravnaval upravni odbor in izdal sklep o znižanem plačilu ali o oprostitvi plačila vadnine, do izdane odločbe pa igralec plačuje vadnino v skladu s pravilnikom. V družinah, kjer v selekcijah trenirata dva ali več otrok, najstarejši otrok plačuje celotno vadnino, ostali otroci iz družine pa polovico vadnine.

SUBVENCIONIRANE VADNINE

Na utemeljeni predlog vodje mladinskega pogona lahko upravni odbor odobri, da je določeni igralec oproščen plačila celotne ali dela vadnine, zaradi interesa kluba. V tem primeru se šteje, da klub subvencionira igralcu vadnino.

Igralci, ki se na treninge vozijo več kot 20 km v eni smeri, lahko uveljavijo delno subvencijo vadnine do največ polovice mesečnega zneska za vadnino. V tem primeru so dolžni klubu posredovati izpolnjeno vlogo za subvencionirano vadnino.

Subvencija se začne upoštevati v mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bila vloga obravnavana in odobrena. UO kluba bo vloge obravnaval na svojih sejah dvakrat letno. Subvencije ni možno uveljaviti za nazaj.
Do subvencije pri vadnini ne more biti upravičen igralec, ki od kluba prejema kakršnokoli finančno pomoč (plačevanje domov ali prejemanje štipendije)

Igralec, ki prestopi v drug klub pred zaključkom igranja v mladinskem pogonu (mladinski pogon se zaključi, ko igralec nima več pravice nastopati za selekcije do U 19) mora klubu povrniti razliko od zneska vplačane subvencionirane vadnine do zneska polne vadnine za celotno obdobje, v katerem je subvencijo uveljavljal.

Igralec lahko zapusti klub, potem ko je poravnal vse obveznosti iz vadnin.

O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odločajo pristojni organi kluba.

Ta pravilnik stopi v veljavo dne 01. 09. 2022 in velja do preklica.

    1.  

Prihajajoče tekme

Zadnje tekme

Člani
19.05.2024 15:00
Velenje
Rudar
0 - 5
NK KRKA
U19
20.05.2024 17:30
Portoval GL
NK KRKA
6 - 1
Tabor Sežana
U17
14.06.2024 19:00
Portoval UT
KRKA
-
VRHNIKA
U15a
17.05.2024 15:30
GROSUPLJE
Brinje
3 - 1
NK KRKA